Polityka prywatności

Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Dz.U.2016.922 j.t. ) podajemy, że właścicielem sklepu internetowego www.sziols.pl oraz operatorem witryny internetowej jest Hayne Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Chodzieska 15, 60-418 Poznań, KRS 0000282897, NIP 7811803630, REGON 300603048.

  • Właściciel sklepu internetowego www.sziols.pl dba o bezpieczeństwo danych osobowych swoich klientów, jednocześnie przywiązuje dużą uwagę do ochrony prywatności Użytkowników witryny www.sziols.pl.
  • Niniejszy dokument, zwany dalej „Polityką prywatności” wyjaśnia zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o Użytkownikach sklepu internetowego www.sziols.pl.
  • Jako Klient i Użytkownik sklepu internetowego www.sziols.pl masz prawo do informacji o sposobach przechowywania Twoich danych, a także o podmiotach za to odpowiedzialnych.
  • Każdą osobę, korzystającą w jakikolwiek sposób z witryny www.sziols.pl, obowiązuje aktualna Polityka prywatności.
  • Właściciel sklepu internetowego www.sziols.pl nie sprzedaje i nie udostępnia osobom nieupoważnionym danych personalnych czy adresowych klientów/użytkowników www.sziols.pl.
  • Właściciel sklepu internetowego www.sziols.pl prosi osoby, które nie zgadzają się z Polityką prywatności, aby nie odwiedzały witryny www.sziols.pl, nie rejestrowały się w jego systemie i nie udostępniały żadnych danych ich dotyczących. 
  • Jeśli Użytkownik ma jakieś pytania lub wątpliwości związane z treścią Polityki prywatności prosimy by skontaktował się z właścicielem sklepu internetowego www.sziols.pl poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: bok@sziols.pl


Ochrona danych osobowych 


W czasie korzystania z witryny www.sziols.pl Sprzedawca prosi o podanie niektórych danych osobowych Użytkownika poprzez wypełnienie różnorodnych formularzy. W szczególności Użytkownik może zostać poproszony o podanie:

  • w momencie dokonywania Rejestracji Użytkownik zostanie poproszony o podanie adresu e-mail, login (nazwy użytkownika) i hasła oraz daty urodzenia, imienia i nazwiska, pełnego adresu dostawy i adresu płatnika oraz numeru telefonu
  • w momencie składania zamówienia Użytkownik zostanie poproszony o podanie: imienia i nazwiska, pełnego adresu dostawy i adresu płatnika oraz numeru telefonu;
  • do wystawienia faktury na firmę Użytkownik zostanie poproszony o podanie: numeru NIP, nazwy podmiotu/firmy oraz siedziby/adresu firmy.

Dane osobowe Użytkowników sklepu internetowego www.sziols.pl są przetwarzane przez jego właściciela, wyłącznie w celu realizacji Zamówienia i dostarczenia zamówionego przez Użytkownika Towaru oraz komunikacji marketingowo-sprzedażowej, rozpatrywania ewentualnych reklamacji i obsługi pozostałych procesów okołosprzedażowych, optymalizacji działania systemu oraz dostosowywania oferty do indywidualnych potrzeb. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły, jeśli niepodane dane są wymagane do jej poprawnego wykonania.


Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych właściciel sklepu internetowego www.sziols.pl zapewnia Użytkownikom serwisu możliwość wglądu do swoich danych oraz ich zmiany. Dane te mogą zostać w każdej chwili, na prośbę Użytkownika, usunięte z serwera sklepu www.sziols.pl. Użytkownik zarejestrowany może dokonać zmiany w przekazanych danych on-line w sekcji „Moje konto”, przy czym usunięcie danych uniemożliwi dalszą obsługę okołosprzedażową i korzystanie z pozostałych funkcjonalności witryny. Użytkownik niezarejstrowany może uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, zmienić je lub usunąć kontaktując się z właścicielem sklepu internetowego www.sziols.pl.


Właściciel sklepu internetowego www.sziols.pl ogranicza zbieranie i używanie danych do minimum niezbędnego do efektywnego świadczenia usług. Wszystkie uzyskiwane dane osobowe są chronione i wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawach: z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.


Podane przez Użytkownika dane osobowe składowane są na zabezpieczonym serwerze. 


Właściciel sklepu internetowego www.sziols.pl może udostępnić podane przez Użytkownika informacje jedynie, gdy będzie to niezbędne do zrealizowania Zamówienia. W szczególności okolicznościami, w których informacje zgromadzone przez właściciela sklepu internetowego www.sziols.pl trafiają do innych podmiotów, są: specjalne pakowanie Zamówienia, dostarczenie przesyłki kurierem. Wówczas informacje te przekazywane są za pomocą zaszyfrowanego połączenia wraz z niezbędnymi danymi teleadresowymi.


Dane osobowe Użytkowników są przechowywane w zabezpieczonej i odpowiednio do tego przystosowanej bazie danych spełniającej wymogi prywatności i zalecenia Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz wymogi przewidziane w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. Oznacza to że, dane te są widoczne jedynie dla właściciela (administratora) sklepu i podmiotów upoważnionych. W żaden sposób nie są one dostępne dla osób trzecich, odwiedzających stronę www.sziols.pl. 


Dane osobowe podane przez Użytkownika przy okazji wysyłania komentarzy, a w tym opinii i ocen, do Towarów oraz innych produktów zamieszczonych na stronie internetowej www.sziols.pl są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Właściciel sklepu internetowego www.sziols.pl nie ma możliwości zabezpieczenia tych danych, dlatego nie podlegają one ochronie. 


Podczas poruszania się po stronie internetowej www.sziols.pl pewne anonimowe informacje mogą zostać zebrane w sposób pasywny (to znaczy bez ich aktywnego przekazania przez użytkownika), przy zastosowaniu różnych technologii, takich jak pliki Cookies, znaczniki internetowe czy pliki „Web beacon”, oraz przez zbieranie danych nawigacyjnych (za pomocą plików rejestrów, rejestrów serwera czy mechanizmu „clickstream”).

Przeglądarka internetowa automatycznie przekazuje do tej strony pewne anonimowe informacje, takie jak adres URL strony, z której Użytkownik korzystał bezpośrednio wcześniej, oraz adres IP i wersję przeglądarki internetowej zainstalowanej na komputerze Użytkownika. Strona ta może także pobierać anonimowe informacje z komputera Użytkownika za pomocą plików cookies, znaczników internetowych lub plików „Web beacon”. Można ustawić w przeglądarce, aby informowała, kiedy wysyłany jest plik cookies, lub aby odrzucała wszystkie pliki cookies, jednak bez włączonej opcji obsługi plików cookies pewne funkcje tej strony mogą nie działać.


Zebrane w wyżej opisany sposób informacje właściciel sklepu internetowego www.sziols.pl może wykorzystywać w celu zapewnienia Użytkownikom lepszej obsługi jego strony, dostosowania jej do preferencji Użytkowników, Informacje te nie są łączone z danymi osobowymi zebranymi w inny sposób na stronie, o ile jako Użytkownik nie wyrazi na to zgody.


Akceptuj

UWAGA! Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Pozostając na stronie godzisz się na ich zapisywanie w Twojej przeglądarce.